Aanmelden    Registreren

Privacyreglement

De voorwaarden en reglementen van het Forum voor Oosterse Massages.
  • Auteur
    Bericht

Privacyreglement

Berichtdoor Beheerder » 19 Sep 2012 19:23

Privacyreglement Forum Oosterse Massages

1 Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is de eigenaar van het domein waarop dit forum draait.
Hij is, net als de leden, naar buiten toe anoniem. Hij wordt verder aangeduid als "de beheerder".
Als de wet daarin voorziet kunnen de persoonsgegevens van de domeinhouder worden opgevraagd.
Naam en adresgegevens zijn bekend bij de webhoster en de Nederlandse domeinnaambeheerder.
De beheerder houdt zich het recht voor één of meer medebeheerders, en/of één of meer moderators te benoemen.
Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de beheerder, met uitzondering van de eindverantwoordelijkheid
als bedoeld in dit punt.

2 Doeleinde
Via deze website en in het bijzonder het discussieforum wil de beheerder kennisuitwisseling in de
breedste zin bevorderen over Oosterse massages gegeven door mensen met Oosterse "roots".

3 Gevraagde informatie
Voor het leveren van bijdragen aan het discussieforum is registratie verplicht.
Registratie is ook verplicht om de berichten in diverse andere, niet geheel openbare
subfora te kunnen lezen.

Deelnemers zijn ver­plicht om op te geven hun e­mailadres, het door hen gewenste wachtwoord en het ge­
wenste pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd. Bij de registratie wordt tevens
het IP­adres vastgelegd en het tijdstip van registratie. Bij elke afzonderlijke bijdrage wordt eveneens
het IP­adres en het tijdstip vastgelegd. De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepu­
bliceerd, met uitzondering van het gekozen pseudoniem en de inhoud van de bijdrage. De beheerder
gebruikt de niet­openbare gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site; om
deelnemers in staat te stellen eventuele bijdragen te corrigeren of te laten verwijderen en om eventueel
misbruik zoals spamming te bestrijden of om deelnemers uit te sluiten die de gebruiksregels van het
forum hebben overtreden. De gebruiksregels zijn hier en hier te vinden.
Het e­mailadres wordt verder specifiek gebruikt om het gekozen pseudoniem en wachtwoord te beves­
tigen en eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen. De beheerder kan het e­mailadres ook gebruik­
en om een bericht door te sturen van een andere deelnemer, mits de deelnemer daar toestemming voor
heeft gegeven bij de registratie.
De niet­ openbare gegevens worden door de beheerder niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel
gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan
bevoegde instanties.
Bij het pseudoniem kan desgewenst een openbaar profiel worden aangemaakt, met nadere informatie
over degene die de bijdrage levert, zoals bijvoorbeeld geslacht en leeftijd. Het aanmaken van een
profiel is niet verplicht.

4 Ontvangers
De informatie op de website en in het discussieforum is openbaar en wereldwijd toegankelijk. Wie een
bijdrage levert, gaat ermee akkoord dat zijn bijdrage door een onbekende groep lezers op onbekende
wijze verder verwerkt kan worden. De beheerder ontraadt deelnemers ten zeerste om identificeerbare
informatie over zichzelf te publiceren.

5 Rechten deelnemers
Deelnemers aan het forum geven door registratie ondubbelzinnige toestemming voor het registreren
van hun persoonsgegevens door de beheerder en het publiceren op internet van hun bijdrage, inclusief
bijzondere persoonsgegevens. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken
en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert de beheerder
de gegevens die benodigd waren voor registratie en anonimiseert de beheerder bijdragen aan het
forum. Dat wil zeggen dat het gekozen pseudoniem wordt vervangen door de generieke term ‘ver­
wijderd’ en het eventuele bijbehorende profiel wordt gewist. De bijdragen zelf blijven in het forum
staan, om de logica van de discussie niet te verstoren, tenzij een deelnemer een bijzondere omstandig­
heid aanvoert om een specifieke bijdrage te verwijderen, bijvoorbeeld omdat de bijdrage de deelnemer
identificeerbaar maakt.
Om een verwijder­ of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de deelnemer
de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. De beheerder neemt contact op met het
e­mailadres dat bij registratie is opgegeven.
Het adres voor verwijder­ en correctieverzoeken is: beheerder@orientaalsemassages.nl.

6 Privacyvragen
Vragen over het privacybeleid van de website en het forum kunnen per e­mail via beheerder@orientaalsemassages.nl.

7 Overige gegevensverwerking
De website gebruikt geen andere cookies dan die bedoeld in Artikel 11.7a lid 3 Tw. De website gebruikt geen
andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen.

8 Bewaartermijn
Alle gegevens op de website en in het discussieforum blijven beschikbaar op internet zolang de beheerder
daartoe de middelen en mogelijkheden heeft. De beheerder houdt zich het recht voor een ander tot beheerder te benoemen,
mits deze instemt met het ongewijzigd overnemen van de bepalingen in dit reglement.
Voor een eventuele uitsluiting van het forum in verband met spammen, hacken, flamen, plaatsen van warez, kinderporno e.d. geldt een onbepaalde termijn.
Voor een eventuele uitsluiting van het forum in verband met andere overtredingen van de voorwaarden of de normale regels van fatsoen geldt
een termijn van 1 jaar, gebaseerd op het IP­adres of de IP­adressen van een deelnemer die de gebruiks­
regels heeft overtreden. Na het verstrijken van 12 maanden wordt het IP­adres of worden de IP­
adressen op verzoek verwijderd uit de blokkadelijst.

Dit privacyreglement is vastgesteld op 19 september 2012 door de beheerder en is gebaseerd op het voorbeeld-privacyreglement voor
discussiegroepen op internet van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Laatste wijzigingen:

28 augustus 2016: e-mailadres beheerder aangepast.
10-10-2012 in punt 1 (in rood).
29-11-2012 in punt 3 (in groen).
Beheerder
 

Re: Privacyreglement

Berichtdoor corriendo » 24 Nov 2020 18:55

AVG

Op een ander groot forum is dit jaar veel te doen geweest over de privacy wetgeving en wat daarmee in recensies nog toegestaan is. Lijkt redelijk juridisch uitgeplozen.
Kort samengevat lijkt de consensus dat tenzij het onderwerp van de recensie uitdrukkelijk (en vooraf) toestemming geeft of zelf expliciet met persoonsgegevens adverteert, er in de recensie geen verwijzingen hiernaar gemaakt mogen worden.

Hoe kijkt de leiding van dit forum naar deze kwestie?

p.s. als dit in de babbelbox hoort, graag verplaatsen.
corriendo
 
Berichten: 416
Geregistreerd: 02 Sep 2012 09:26

Re: Privacyreglement

Berichtdoor RakSiam » 24 Nov 2020 22:36

corriendo schreef:AVG

.................tenzij het onderwerp van de recensie uitdrukkelijk (en vooraf) toestemming geeft of zelf expliciet met persoonsgegevens adverteert.................


Dat zou betekenen dat er niks over een salon of over een (pseudoniem van) masseuse geschreven zou kunnen worden.

Ik vraag nooit aan de salon of masseuse of ik iets over hen mag posten op dit forum, dus dan zou ik in overtreding zijn?

@corriendo: In ieder geval goed dat je dit aankaart.
RakSiam
 
Berichten: 169
Geregistreerd: 30 Dec 2019 05:58

Re: Privacyreglement

Berichtdoor corriendo » 01 Dec 2020 23:28

Nog een antwoord van de beheerders of is deze vraag voor orientaalsemassages.nl niet van toepassing?
corriendo
 
Berichten: 416
Geregistreerd: 02 Sep 2012 09:26

Re: Privacyreglement

Berichtdoor thaiaiai » 02 Dec 2020 17:22

Ik ben bang dat dit forum geen uitzonderingspositie heeft in de wetgeving maar dat het strikt toepassen ervan het bestaansrecht van dit forum behoorlijk zou aantasten. Ik weet niet of iemand daar op zit te wachten...
thaiaiai
 
Berichten: 107
Geregistreerd: 01 Apr 2014 22:03

Re: Privacyreglement

Berichtdoor Klapsigaar » 02 Dec 2020 23:26

Dit probleem is hier eerder besproken. Ik vermoed dat onder "het andere grote forum" hookers.nl wordt verstaan. Die zien twee problemen. Het eerste is de raam- en tippelprostitutie. Dat fenomeen kennen wij niet. Vervolgens vraagt men zich af of de pseudoniemen van de medewerkers in seksclubs e.d. mogen worden genoemd. Er zit een verschil tussen onze site en hookers.nl en dat is dat op dit forum uitsluitend de massage wordt besproken, niet de eventuele verdergaande handelingen, terwijl dat op hookers.nl nu juist wel gebeurt. Ik zie jullie recensies als vergelijkbaar met die over een restaurant, kapsalon of garagist. Bovendien baseren wij ons altijd op algemene, openbare bronnen: inschrijving KvK, advertenties op Marktplaats of in de krant, openbare Facebookpagina's e.d. Wij zien het forum als een consumentensite en hoe zich dat precies verhoudt tot de privacyregels is nog onduidelijk.
Op een deur in het ziekenhuis: De psychiater mag niet gestoord worden.
Gebruikers-avatar
Klapsigaar
 
Berichten: 1734
Geregistreerd: 16 Jul 2014 08:41

Terug naar Voorwaarden en reglementen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast