Beste mensen,

Na meer dan 10 jaar is het forum voor Oosterse Massages er niet meer.
Gebleken is dat door de AVG dit forum niet kan bieden wat het wil bieden.
Sluiting was daarom onontkoombaar.


De beheerders bedanken alle leden voor hun niet aflatende inzet en wensen ze nog veel massagegenoegens.

Jira Kotinny en Klapsigaar.

PS Er zijn mensen die werken aan een opvolger van dit forum: Massageforum.nl.
Wij wensen hen veel succes!